Samým sebou a bez strachu z odsudzovania. Tesco sa stará o všetkých kolegov a kolegyne

Samým sebou a bez strachu z odsudzovania. Tesco sa stará o všetkých kolegov a kolegyne

Srdcom podnikania maloobchodného reťazca Tesco sú už 25 rokov ľudia – kolegovia, dodávatelia, zákazníci. Dokazuje to aj nedávne získanie prestížneho ocenenia za zodpovedné podnikanie Via Bona Slovakia 2020, a to rovno v troch kategóriách. Nezávislé komisie, ale aj verejnosť ocenili Tesco za starostlivosť o zamestnancov, podporu diverzity a vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia. Aké benefity ponúka reťazec svojim kolegom a kolegyniam a ako dosiahol, že až 92 % zamestnancov ho vníma ako skvelé miesto na prácu? Aj to sa dozviete na konferencii o zodpovednom podnikaní CSR Summit 26. októbra.

„Naše kolegyne a kolegovia, ktorí tvoria pre zákazníkov ešte lepšie miesto na nakupovanie a pomáhajú našim komunitám, sú jadrom pozitívnej zmeny, ktorú prinášame. V mimoriadnom roku 2020, ktorý bol pre mnohých náročnou výzvou, sa ešte výraznejšie ukázal význam našej hodnoty: správame sa k ľuďom tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali,“ uviedla Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Tesco patrí medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Reťazec zamestnáva ľudí rôznych národností, ktorí pochádzajú z odlišných prostredí a majú rozdielne potreby i životné ambície. Táto pestrosť motivuje Tesco, aby sa už 25 rokov na Slovensku snažilo ešte viac zlepšovať pracovné podmienky a skvalitňovať služby pre svojich zákazníkov. Spolu s témami spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti je práve starostlivosť o kolegov neodmysliteľnou súčasťou širšej pozitívnej zmeny, ktorú Tesco na Slovensku dlhodobo prináša.

Reťazec ešte v roku 2019 podpísal na Slovensku Chartu diverzity a tento rok v júni zverejnil ako prvý zamestnávateľ jedinečnú správu o témach diverzity a inklúzie. Unikátna Správa Tesca o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie zahŕňa komplexný pohľad a celkové dáta o kolegoch v oblastiach rodovej rovnosti, inklúzie, diverzity, zamestnaneckých benefitov, kariérneho rozvoja a flexibility v práci. Spoločnosť zároveň vyzvala aj ostatné organizácie a firmy pôsobiace na Slovensku, aby sa pridali k jej iniciatíve a podelili sa o podobné dôležité dáta.

Aktivity na podporu diverzity a inklúzie

Výsledky prieskumu NMS Research na vzorke 1000 respondentov ukázali, že podpora inklúzie na pracovisku je dôležitá až pre 93 % Slovákov a Sloveniek. „Na podporu a posilnenie povedomia o diverzite a inklúzii sme ešte v roku 2020 spustili e-learningové vzdelávanie týkajúce sa týchto tém, ktoré už absolvovali tisícky našich kolegov,“ uviedla M. Rychtárechová z Tesca.

S cieľom podporiť tieto témy reťazec organizuje pravidelne aj tzv. Festival rôznorodosti a diverzity. Ide o viactýždňovú sériu programov o rozmanitosti a inkluzívnej kultúre, ktoré ukazujú rôzne pohľady na individualitu a jedinečnosť. Ich cieľom je podporiť pracovné prostredie s rešpektom k rovnakému zaobchádzaniu. Príkladom v inkluzívnom prístupe je Tesco už dnes, a to v otázke zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením a zmenenou pracovnou schopnosťou – v roku 2020 tvorili 6,9 % z celkového počtu zamestnancov.

V Tescu zdieľajú aj príbehy a skúsenosti LGBT+ zamestnancov. Podpora diverzity a inklúzie ide ruka v ruke s podporou rodín, a to akýchkoľvek rodinných partnerských vzťahov vrátane manželov a manželiek, druhov a družiek a samoživiteľov bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

Flexibilná práca a ústretovosť k rodine

Pre rodičov, špeciálne novonarodených a malých detí, a pre ľudí, ktorí sa starajú o starších členov rodiny je flexibilita v práci kľúčová. Možnosť pracovať na upravený úväzok pomáha zladiť prácu s každodennými povinnosťami rodinného života a potrebami členov rodiny. V Tescu čiastočné pracovné úväzky využíva už 15 % rodičov, predovšetkým matky vracajúce sa z materskej či rodičovskej dovolenky. Počas pandémie koronavírusu Tesco svojim kolegov poskytovalo kontinuálnu podporu a tým rodinám, ktoré to nevyhnutne potrebovali, zabezpečili tablety na zvládnutie dlhého obdobia dištančného vzdelávania.

Rodová rovnosť

V reťazci pracuje 74 % žien z celkového počtu zamestnancov, z toho 61 % žien pracuje na manažérskych pozíciách a 46 % na pozíciách vyšších manažérov a riaditeľov. Tesco je zamestnávateľom s rovnosťou v odmeňovaní (equal pay) v zmysle legislatívy EÚ. Znamená to, že na rovnakých pozíciách vypláca reťazec kolegom rovnaký plat bez ohľadu na to, či sú to ženy alebo muži.

V rámci správy Tesco prezentuje aj detailnejší pohľad na dáta týkajúce sa celkového pomeru platov žien a mužov, ktorý ovplyvňuje množstvo faktorov, ako rodová distribúcia medzi najvyššie platenými pozíciami či kariérne voľby žien a mužov. Tesco sa snaží systematicky a dlhodobo pracovať na rozvíjaní talentov všetkých kolegov, a zároveň prijíma konkrétne kroky na zníženie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. „Naši kolegovia toto úsilie oceňujú – až 92 % z nich vníma Tesco ako skvelé miesto na prácu,“ uzatvára M. Rychtárechová.

Inšpirujte sa spoločnosťou Tesco v prístupe k starostlivosti o zamestnancov.
Už 26. októbra v rámci bloku BLF Talks od 10:00 do 10:30.

Zaregistrujte sa bezplatne na konferenciu CSR Summit