Registrácia

Registračný formulárSúhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Všeobecných podmienok spracovania osobných údajov Nadácie Pontis.*

*Ak ste partner/prezentujúci na summite, vložte kód, ktorý sme vám zaslali e-mailom, aby sme vám vedeli zabezpečiť vstup zdarma.
*Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov Nadácii Pontis na spracovanie v rozsahu meno, funkcia, firma. Súhlasím s poskytnutím údajov v podobe foto, video a s ich zverejnením na webstránkach, sociálnych sieťach a v tlačovinách Nadácie Pontis, partnerov programov Nadácie Pontis a v masovokomunikačných prostriedkoch (médiách) za účelom transparentného informovania verejnosti a získavania ďalších prostriedkov na verejnoprospešnú činnosť, a to po dobu 5 rokov. Práva a viac o ochrane súkromia https://www.nadaciapontis.sk/ochrana-osobnych-udajov-1. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 82108 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31784828, registrovaná MVSR reg.č. 203/Na-96/463, tel.: 02 / 5710 8111, e-mail: pontis@nadaciapontis.sk, web: www.nadaciapontis.sk .

Čo sa stane po registrácii

Po registrácii vám doručíme potvrdzovací e-mail – registrácia je záväzná.

Po skončení podujatia vám pošleme faktúru.

Registráciu uzatvárame 10. novembra 2019.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.