Program

09:00 - 09:15

Otvorenie

09:15 - 09:40

Gib Bulloch, intrapreneurship guru (CH): Sila inovácií zvnútra

Máte vo firme zamestnanca s nápadom, ktorý sa vám nezdá pre váš biznis prínosný? Môže však priniesť riešenie, ktoré firmu posunie na úroveň sociálnych inovátorov. Teda tých, ktorí nerobia len biznis, ale menia spoločnosť.

09:40 - 10:30

Diskusia: Cirkulárna ekonomika vs. obchodné reťazce

Ako obchodné reťazce reagujú na klimatickú zmenu? Aké opatrenia prijímajú a kam ďalej ešte môžu ísť? Aké sú bariéry prechodu na obehový model fungovania?

Diskutujúci:

• Matúš Gála, generálny riaditeľ, Lidl Slovenská republika
• Karoly Szalai, CEO, METRO Cash & Carry SR
• Veronika Bush, vedúca komunikácie, TESCO Stores SR

10:30 - 10:45

Prestávka na kávu

10:45 - 11:05

Martina Břeňová, riaditeľka pre programy a rozvoj, Nadačný fond Avast (CZ): Môže firemný nadačný fond búrať spoločenské tabu?

Program paliatívnej starostlivosti, ktorý sa rozbehol vďaka podpore technologickej spoločnosti Avast, je príkladom toho, čo sa stane, keď súkromný sektor berie vážne svoju povinnosť zasadzovať sa o pozitívne zmeny v spoločnosti.

11:05 - 11:40

BLF Talks - Inšpiratívne best practices z domáceho prostredia

• Lucia Groneová, Head of HR Bratislava, Swiss Re: Own the Way You Work – absolútna flexibilita v práci
• Alena Kanabová, Technology Delivery Lead Senior Manager, Accenture: Spojili sme sa pre lepšie digitálne zručnosti
• Radek Vrbka, obchodný riaditeľ, Lidl: Miesto CSR v nákupe

11:45 - 12:30

Diskusné stoly

Dajte jednorožcom vo vašej firme priestor na rozlet
Intrapreneurship, či inovácie so sociálnym presahom, by nemali byť
obmedzené na jedno oddelenie vo firme. Ako podporovať inovačnú kultúru a
nachádzať riešenia prospešné pre biznis a zároveň aj pre spoločnosť?

Líder stola: Gib Bulloch, intrapreneurship guru (CH)

Filantropia, ktorá mení
Firmy by sa mali zamerať na problémy, ktoré zostali ostatnými nepovšimnuté.
Ako presvedčiť vedenie, vystavať stratégiu a viesť dialóg so štátom?

Líderka stola: Martina Břeňová, riaditeľka pre programy a rozvoj, Nadačný fond Avast
(CZ)

Marketing s eko posolstvom
Radegast prepojil svoju marketingovú komunikáciu s témou sucha. Ako
značka môže vo svojej komunikácii reagovať na environmentálne výzvy
súčasnosti?

Lídri stola:
Marek Grabovský, brand manažér pre značku Radegast (CZ)
Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ, Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.

Potraviny nepatria do koša
Plytvanie potravinami je problém nielen pre vašu peňaženku. Ako vieme jednoduchými krokmi znížiť potravinový odpad doma aj vo firme?

Líderka stola: Katarína Pšenáková, CSR Manager, TESCO Stores SR

Start-upová kultúra v korporáte
Jedným z benefitov, ktoré ponúka O2 svojim zamestnancom, je neobmedzené dodatočné voľno po vyčerpaní dovolenky zo zákona. Ako budovať kultúru otvorenosti a dôvery na pracovisku?

Líderka stola: Jana Sekerová, riaditeľka ľudských zdrojov, O2 Slovakia

SDGs ako biznis príležitosť
SDGs sú univerzálne ciele, ktoré zjednocujú všetky krajiny. Ako môžu firmy využiť rámec SDGs na dizajn vlastných aktivít a stratégií, či už na Slovensku alebo v rozvojových krajinách?

Líderka stola: Lucia Kišš, riaditeľka SlovakAid
Líderka stola: Luciana Aguiar, UNDP

Obliekaj sa zodpovedne!
Lidl sleduje sociálny aj environmentálny dopad svojich textílií  a neustále hľadá inovácie. Ako môžu firmy vďaka medzisektorovej spolupráci zlepšiť sociálne štandardy vo svojom dodávateľskom reťazci? Ako vyvíjať textilné produkty v súlade s Cradle to Cradle?

Líderka stola: Janna Bruins, Sustainable buying Non-Food, Lidl International

Rovné príležitosti v zamestnaní
Rovnosť v práci sa začína doma. Ako môže byť rodičovská dovolenka pre matky i otcov konkurenčnou výhodou?

Líderka stola: Marcela Krajčová, HR manžérka, Philip Morris Slovakia

Občianska spoločnosť ako nástroj rozvoja férového podnikateľského prostredia
Index udržateľnosti občianskej spoločnosti môže byť pre súkromný sektor barometrom fungujúceho právneho štátu, ktorý je jedným zo základných predpokladov rozvoja krajiny. Je v záujme samotných podnikateľov a firiem, aby ho rozvíjali?

Líder stola: Miroslav Šarišský, manažér medzinárodných vzťahov, životného prostredia a komunikácie, Slovenské elektrárne

Cirkulárna ekonomika vs. obaly
Znižovanie množstva použitých plastov a udržateľnosť obalových materiálov sú dôležité priority v stratégii spoločnosti Unilever. Ako firma rieši obalové inovácie? A aké výzvy sú s tým spojené?

Líder stola: Pavel Hampejs, Supply Chain Manager, Unilever ČRSR

12:30 - 13:30

Obed

13:30 - 13:55

Adam Henderson, odborník na meniaci sa svet práce (UK): Mileniáli v práci

Každá generácia má iné predstavy o tom, ako má ich práca vyzerať. Ako udržať krok s mileniálmi a nastupujúcou generáciou Z?

14:00 - 14:45

Paralelné bloky

Diskusia: Ako dostať CSR do médií
Čo chápu médiá pod pojmom zodpovedné podnikanie? A kedy sú ochotné písať o spoločensky prospešných aktivitách firiem aj bez toho, aby išlo o platenú inzerciu?

Diskutujúci:

• Lukáš Fila, riaditeľ vydavateľstva, N Press
• Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky, SME
• Juraj Porubský, šéfredaktor, Forbes

Moderátorka diskusie: Ivana Vagaská, senior programová manažérka, Nadácia Pontis

Workshop: „Pošťuchnite“ zamestnancov k vyššej angažovanosti
Poznáte to – vo firme máte zopár aktívnych a motivovaných kolegov, no ostatní zostávajú pasívni. Čo je príčinou ich nízkej motivácie?  Nechajte si poradiť od expertov v behaviorálnej ekonómii.

Workshop vedie: Michal Plevka, Behavioral Strategy Director, MINDWORX

Workshop: Ako byť zodpovednou firmou v digitálnej dobe
Poznáte iniciatívu „Päť myšlienok na nasledujúcich päť rokov“? Viete, aké konkrétne kroky môžeme spoločne urobiť, aby sme vytvorili rámec pre digitálne technológie orientované na ľudí? Pridajte sa k diskusii o úspešnej a trvalo udržateľnej digitálnej Európe.

Workshop vedie: Marcela Havrilová, Education Industry Lead, Microsoft Česká republika a Slovensko

Workshop: Rozpútajte odpadovú revolúciu vo vašej firme
Littering sa týka nás všetkých. Ako vziať zodpovednosť do vlastných rúk a dosiahnuť čistejšie okolie?  Presvedčíme vás, že aj zo zbierania odpadkov sa môže stať atraktívna aktivita, ktorá premení vašu firmu na environmentálne zodpovednú spoločnosť.

Workshop vedie: Katarína Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu, OZV ENVI – PAK

14:45 - 15:00

Prestávka na kávu

15:00 - 15:50

Ceny SDGs 2019

Po prvýkrát oceníme inštitúciu verejného sektora, mimovládnu neziskovú organizáciu, lídrov a mediálnu kampaň za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Viac o Cenách SDGs 2019

15:50 - 17:00

Networking & Víno