CSR Summit 2021: Porozumieť zodpovednosti spoločne

CSR Summit 2021: Porozumieť zodpovednosti spoločne

Domáci aj zahraniční experti, aktuálne trendy, praktické tipy pre firmy, prieskum o vnímaní zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou či slávnostné odovzdávanie Cien za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja – aj takto bude vyzerať 18. ročník najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní na Slovensku Business Leaders Forum CSR Summit 2021.

Zodpovedné podnikanie je pojem, ktorý je na Slovensku už pomerne zaužívaný. Stále však existujú výrazné rozdiely v chápaní toho, čo toto slovné spojenie v praxi vlastne znamená. „Časté je zužovanie tohto pojmu na filantropické aktivity firiem. Zodpovedné podnikanie je však komplexným pojmom, ktorý má environmentálnu, sociálnu aj ekonomickú rovinu a je o partnerskom prístupe ku všetkým stakeholderom firmy,“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia Business Leaders Forum, pod hlavičkou ktorého sa podujatie organizuje.

V kontexte aktuálnej situácie, kedy je nesmierne dôležité spájať sily za udržateľnú budúcnosť, CSR Summit opäť pripomína, že je potrebné vnímať zodpovednosť v celej jej šírke, a to nielen na firemnej, ale i na individuálnej úrovni. Podujatie prebehne 26. októbra a bude dostupné opäť online a zadarmo pre všetkých.

Lovebrands a firmy ako role model

Existujú značky, ku ktorým majú zákazníci výnimočnejší vzťah ako k ostatným. Lovebrands, ako ich často nazývame, sú vo veľkej miere obľúbené vďaka svojim produktom či osobitnému prístupu k podnikaniu. Stoja zákazníci pri takýchto značkách v dobrom aj v zlom? Môže si vôbec lovebrand dovoliť robiť prešľapy? Dozviete sa v diskusii Lovebrands s pridanou hodnotou s firmami IKEA, Heineken a LEGO.

Jednou z takýchto značiek je nepochybne aj Patagonia, ktorá je svojim udržateľným prístupom k životnému prostrediu, podporou lokálnych komunít, ale aktuálne aj angažovanosťou v spoločenskom dianí vzorom, ako by sa mala uvedomelá a osvietená firma správať. Pozvanie na CSR Summit prijal Vincent Stanley, spoluzakladateľ Patagonie, ktorý sa na konferenciu pripojí z Kalifornie.

Osobná, firemná, ale aj celospoločenská zodpovednosť

Na CSR Summite opäť nebude chýbať koncept BLF Talks, v rámci ktorého predstavia členské firmy Business Leaders Forum inšpiratívne praktické príklady na témy zodpovedného podnikania: Ako na zelené investovanie? Ako môžu pomôcť sociálne inovácie v rozvoji regiónov? Aké inkluzívne benefity pre zamestnancov a zamestnankyne môže firma zaviesť?

Okrem firemnej zodpovednosti sa budeme rozprávať aj o témach osobnej zodpovednosti a udržateľného životného štýlu v rámci bloku CSR Talks. Dozviete sa, ako vyzerá zero-waste kuchyňa, či je 4-dňový pracovný týždeň budúcnosťou práce alebo ako sa tvorí CO2 neutrálny film.

Čo slovo „zodpovednosť“ znamená nielen pre firmy, ale pre celú našu spoločnosť a ako ju ovplyvnila pandémia? Aj o tom budeme diskutovať so sociológom Michalom Vašečkom, Ľudmilou Kolesárovou, ktorá aktuálne pôsobí ako projektová manažérka v Denníku N, a šéfom spoločnosti ESET Richardom Markom.

Diskusie aj Ceny SDGs

Súčasťou podujatia budú aj paralelné bloky diskusií na témy ako práca budúcnosti, filantropia v rodinných firmách a meranie uhlíkovej stopy.

V rámci podujatia opäť prebehne slávnostné odovzdávanie Cien SDGs 2020 za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Aj tento rok udelíme ceny v 6 kategóriách: verejný sektor, mimovládna nezisková organizácia, líder, líder do 30 rokov, mediálna kampaň a firma.

Na CSR Summite sa tiež dozviete výsledky aktuálneho prieskumu o vnímaní zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou, ktorý realizujeme v septembri v spolupráci s agentúrou FOCUS.

Nezmeškajte najväčšiu konferenciu o zodpovednom podnikaní na Slovensku, už 26. októbra 2021 ONLINE!