Ceny SDGs

Ceny SDGs

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Na BLF CSR Summite 2019 oceníme tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. Každý projekt je nominovaný za riešenie konkrétneho cieľa a pod-cieľa. Zoznam všetkých cieľov nájdete na našom webe.

V akých kategóriách oceňujeme?

Verejný sektor
Mimovládna nezisková organizácia
Líder
Mediálna kampaň
Firma

Kto vyberá víťazov ocenenia?

S nomináciami prichádza komisia zložená zo zástupcov rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a mimovládneho neziskového sektora. Zoznam členov komisie zverejníme po jej záverečnom zasadnutí na začiatku novembra 2019. Ako organizátor doplníme nominácie komisie o naše tipy, nemáme však hlasovacie právo – víťazov vyberá výlučne odborná komisia (zoznam členov komisie). Do súťaže nie je možné sa prihlásiť. Ceny odovzdáme víťazom jednotlivých kategórií na záver BLF CSR Summitu, 12.novembra 2019 v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave. Viac o podmienkach a mechanizme výberu si môžete prečítať v našom štatúte.

Harmonogram

August 2019

Zber nominácií

September 2019

Oslovenie nominovaných a doplnenie informácií

Október 2019

Individuálne hodnotenie komisie

Október 2019

Zasadnutie komisie a výber víťazov

12. november 2019

Odovzdanie ocenení „Ceny SDGs 2019“