Ceny SDGs

Ceny SDGs

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Na BLF CSR Summite 2020 oceníme tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. Každý projekt je nominovaný za riešenie konkrétneho cieľa a pod-cieľa. Zoznam všetkých cieľov nájdete na našom webe.

V akých kategóriách oceňujeme?

Verejný sektor
Mimovládna nezisková organizácia
Líder
Mediálna kampaň
Firma

Kto vyberá víťazov ocenenia?

Do súťaže je možné sa nominovať od 1. júna do 25. júna 2020. Nominácie sú doplnené o tipy členov komisií. Víťazov vyberajú výlučne odborné komisie zložené zo zástupcov rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a občianskeho sektora.  Nadácia Pontis ako organizátor facilituje výber víťazov, nemá však hlasovacie právo.

Harmonogram

1. jún – 25. jún 2020

Prijímanie nominácií

Júl 2020

Individuálne hodnotenie komisie

September 2020

Zasadnutie komisie a výber víťazov

10. november 2020

Odovzdávanie ocenení „Ceny SDGs 2020 Cieľavedome k udržateľnosti“