Ceny SDGs

Ceny SDGs 2020

Cieľavedome k udržateľnosti
V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Na BLF CSR Summite 2020 oceníme tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. Každý projekt je nominovaný za riešenie konkrétneho cieľa a pod-cieľa. Zoznam všetkých cieľov nájdete na našom webe.

V akých kategóriách oceňujeme?

Verejný sektor
Mimovládna nezisková organizácia
Líder
Líder do 30 rokov
Mediálna kampaň
Firma

Kto vyberá víťazov ocenenia?

S nomináciami prichádza odborná komisia zložená zo zástupcov z rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a občianskeho sektora. Nadácia Pontis ako organizátor facilituje výber víťazov, nemá však hlasovacie právo. Hlavnými kritériami, ktorými sa riadi komisia pri výbere projektov, sú inovatívnosť, inšpiratívnosť, partnerstvo a reálne výsledky. Viac o kritériách hodnotenia sa dočítate v štatúte Ceny SDGs 2020.

Harmonogram

4. jún 2020

Spracovanie nominácií

8. jún – 12. jún 2020

Bodové hodnotenie komisie

25. jún 2020

Stretnutie členov komisie a výber víťazov

13. október 2020

Ceny SDGs 2020 – vyhlásenie víťazov

Víťazi ocenenia

NEMAZAŤ
2019

Kategória Verejný sektor

  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Za dlhodobé prepájanie a skvalitňovanie spolupráce verejného a neziskového sektora. Úrad pôsobí ako sprostredkovateľ medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a vládou či verejnou správou. Zabezpečuje kvalitný a komplexný zdroj informácií o rozvoji občianskej spoločnosti aj o potrebe zapojenia verejnosti. Je kontaktný bod pre komunikáciu a koordináciu mimovládnych neziskových organizácií s kontaktnými osobami na príslušných ministerstvách, resp. relevantných orgánoch a organizáciách vlády.

Kategória Mimovládna nezisková organizácia

  • Potravinová banka Slovenska

Za boj proti plytvaniu potravinami a pomoc ľuďom v núdzi. Potravinová banka Slovenska zhromažďuje zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Jej práca funguje na báze dobrovoľníctva. Celoročne takto pomôže približne 97 000 ľuďom v núdzi na Slovensku. Svojou prácou zároveň znižuje plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni.

Kategória Mediálna kampaň

  • Prijatelni.sk

Za búranie predsudkov a stereotypov pri zamestnávaní Rómov. Kampaň Prijateľní.sk odštartovalo video, ktoré verejnosť pozývalo na „vybieľovaciu stránku“ – fiktívny produkt na úpravu životopisu do podoby prijateľnej pre zamestnávateľov. Kampaň, za ktorou stojí kreatívec Róbert Slovák (Goodeas), spolu s Barborou Mistríkovou (Divé maky), Yolkou Udicovou (Respect APP), Silviou Kušnírovou (SKPR Strategies) tak provokatívnym spôsobom upozornila na problém diskriminácie rómskych uchádzačov na trhu práce. Ako ukázal experiment Inštitútu finančnej politiky, až takmer polovica životopisov uchádzačov s rómskym pôvodom zostane bez odpovede.

Kategória Líder/líderka

  • Ivana Maleš, Petra Csefalvayová a Katarína Bednáriková (INCIEN)

Za vzdelávanie a spoluprácu s firmami a verejnou správou v téme obehového hospodárstva. Ešte pár rokov dozadu na Slovensku takmer nikto nevedel, čo si pod cirkulárnou (obehovou) ekonomikou predstaviť. Vďaka kolektívu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky sa výrazne zvýšilo povedomie o tejto téme – Ivana ju spolu s kolegyňami privádzajú do praxe v spolupráci s firmami, samosprávou a verejnou správou. Vo svojej práci prepájajú dôležitých aktérov na rôznych úrovniach s cieľom dosiahnuť systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve na Slovensku.

Kategória Líder/líderka do 30 rokov

  • Tatiana Sedláková

Za vyzdvihnutie a medializáciu témy seniorov a aktívneho starnutia. Téma starnutia a kvality života seniorov je u nás stále na okraji záujmu. Táňa je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktoré sa snaží zmeniť postavenie seniorov a vnímanie starnutia v spoločnosti a podporovať medzigeneračný dialóg. Jej cieľom je podpora sociálnych služieb pre seniorov založených na medzigeneračných vzťahoch.

Víťazi Cien SDGs 2019